Gerbera

 

>©©©©©©©©©© PsP Designer Page ©©©©©©©©©©<

Filtre/Plugins

>©©©©©©©©©© PsP Designer Page ©©©©©©©©©©<

Materialer hentes HER

mask lægges i din maskmappe

>©©©©©©©©©© PsP Designer Page ©©©©©©©©©©<

Bemærk … Forkortelser jeg bruger

BGF = Baggrundsfarve

FGF = Forgrundsfarve

MDI = Med disse indstillinger

EC= Eye Candy

FU 2,0= Filtre Unlimited 2,0

>©©©©©©©©©© PsP Designer Page ©©©©©©©©©©<

New Image 800 x 600 px Transparent … FGF #000000 og BGF #f10308

Lav en gradient og Fill. MDI:

New Layer ... Select All ... Aktiver og Copy: Red_Flowers ... Past Into Selection ... Select None ... Layer Duplicate.

Luk for det øverste layer og stil dig på det miderste Layer

Effects ... Atr Media Effects ... Charcoal. Detail: 100 og Opacity: 50.

Adjust ... Hue and Saturation ... Colorize. ... Hue: 0 og Saturation: 255

Layers ... Sæt Blend Mode til: Multiply. ... Merge Down.

Op på øverste Layer ... åben den lille øje ... Sæt Blend Mode til Screen og sænk Opacity til 50 ... Merge Down.

Effects ... Art Media Effects ... Brush Strokes. MDI:

Duplicate Image (Shift+E) og lad det hvild for en stund... Bliv på arbejdsbilledet

Sæt BGF til #fbc804 ... Fill med Gradienten

Sæt BGF tilbage til #f10308 ... New Layer... Fill med Gradienten.

Layers ... Load Mask from disk og find: rectangulare 50x ... Merge Group ... Merge Down.

Effects ... FU 2,0 ... Sapphire Filters 03 ... SapphirePlugin_0279. Default.

Selection Tool ... Costum Selection. MDI:

New Layer ... Aktiver og Copy, billedet du lagde til side. ... Past into selektion.

Effects ... 3D ... Chisel. Size:20 ... hak i Solid color. ... Color #3fcb804 ... Select None.

Effects ... Plugin ... Alien Skin, Impact5 ... Perspective Shadow. MDI:

Luk for øverste Layer, så du kan se hvad du laver ... Ned på nederste Layer ... Selection Tool. Sæt:Selection type til:Circle og selecter 2 cirkler som vist her under

Promote to Layer ... Flyt det Promoted Layer til Toppen, bliv på Layeret, men åben for det midterste Layer.

Luk for den lille hængelås ... Gaussian Blur på 10 ... Sænk Opacity til 80 Lås op igen.

New Layer ... Fill med Gradient.

Modify ... Contract ... 10 ... Cut Out MDI:

Select None.

Aktiver og Copy: GGFlower_234 ... Past as a New Layer og sæt på plads.

Aktiver Freehand SelectionTool ... Selecter og Delete som vist her under

Select None ... Drop Shadow MDI:

Gentag proceduren med: PatryTubes-RedGerbera. Dog skal den Resizes til 65%

Merge Down ... Merge Down ... Merge Down. .... Drop Shadow som før. ... Merge Down.

Effekts ... Plugins ... AAA-Fotoframe. MDI:

Add Border 20 farven #f10308

Marker Borderen med Magic Wand ... Fill med Gradient ... Effects ... FU 2,0 ... Sapphire Filters 03 ... SapphirePlugin_0279. Default. ... Inner Bevel MDI:

Gem som JPEG og du er færdig.

 

Nr. 130. 24-06-2012. Alle rettigheder tilbører. PsP Designer Page.