Break Your Own

.


Lavet i psp x3


Materialer

Selectionerne, lægges i Selectionsmappen
cc1-. Lægges i Texturemappen
Resten åbnes i Psp.

Filter

Mura's Maister.
Eye Candy 5: Impact
Simple (kan eksporteres til Filter Unlimited 2,0)
AAA-Frames

Åben New Image 800 x 600 Pixels.

Sæt Foregrundsfarven til #757577 og Baggrundsvarven til #ffffff ... Lav en Gradient. Med disse indstillinger:

Flood Fill, med Gradienten.

Effects ... AAA- Frames ... Foto Frames. Med disse indstillinger:

Effects ... Filters Unlimited 2,0. ... Simple ... Pizza Slice Mirror ... Default.

Selection ... Load Selection from Disk ... Find: byo1_knh. ... Layers ... Promote Selections to layer ... New Raster Layer.

Aktiver: 5563_hm1_sw ... Copy ... Past into Selection.

Layers ... Blend Mode til: Difference ... Effects ... Edge effects ...Enhance.

Selections ... Modify ... Expand på 1. ... Modify ... Select Selection Borders. Med disse indstillinger:

New Raster Layer ... Flood Fill med: #c00000. Select None.

Layers: Aktiver, Promoted Selection.

Select All ... Float ... Defloat ... Effects ... Mura's Maister ... Perspective Tiling: Med disse indstillinger:

Select None ... Aktiver: Raster Deform Tool ... Flyt layeret ned til bunden ... Træk ud i de nederste hjørner, til 200 og 800 pixels ...Som vist her:

Effects ... Eye Candy 5: Impact ... Extrude. Med disse indstillinger:

Eye Candy5: Impact: Perspective Shadow. Med disse indstillinger:

Merge Visible.

Aktiver og Copy: Image3 ... Past as a New Layer .... Resize til 60% Bicubic. Ikke hak i Resize all Layer... Flyt på plads ... Drop Perspective Shadow som tidligere.

Stå på nederste Layer ... Selection ... Load Selection from Disk ... Find: byo2_knh ... Promote to Layer ... Perspective Shadow, som tidligere ... Select None .

Tilbage til nederste Layer ... Load Selection from Disk ... Find: byo3_knh ... Effects ... Texture Effects ... Texture ... Find: cc1. Med disse indstillinger.

Select None.

Aktiver midterste Layer ...

Selection ... Load Selection from Disk ... Find: byo3_knh ... New Raster Layer ... Flood Fill med #c00000 ... Blend Mode: Hard Light ... Perspective Shadow, som tidligere.

Texture effects som tidligere, dog skal Size%, sættes til 125.... Select None.

Aktiver: 12894835-lg ... Copy ... Past as a New Layer ... Resize til 60% Bicubic. Ikke hak i Resize All Layer ... Flyt Helt hen i venstre side.

Aktiver din Raster Deform Tool og Skub højre side sammen til 230 og 370

Skub Højre side ind til 100


Drop Perspective Shadow som tidligere ... Effects ... Reflection Effects ... Feedback. Med disse indstillinger.

Aktiver anden nederste Layer (Promoted Selection) ... Texture effects som tidligere, dog skal Size%, sættes til 42 ... Merge Down.

Aktiver nederste Layer ... Effects ... AAA-Frames ... Foto Frames. Med disse indstillinger:

Aktiver: Text_knh ... Copy ... Past as a New Layer ... sæt på plads.
Merge All ... Gem som JPEG og du er færdig.

 

Nr. 90. 09-08-2011. Alle rettigheder tilhører ©karinas.eu