Beauty of September

 


Materialer

Filtrer

AP(Paint) Paint-WindBlast

AP 14 (Motion) ... Video-Repeats4.

Eye Candy 5 Impact ... Perspective Shadow.


Forkortelser jeg bruger
BG = Baggrundsfarve
FG = Forgrundsfarve

MDI = Med disse indstillinger


Sæt FG til #4a1d0a og BG til #fbbb7d ... Lav en Gradient. MDI:

New Image 800 x 600 Pixels, Transparent ... Flood Fill, med Gradienten.

Gaussian Blur: Radius: 40.

Effects ... AP(Paint) Paint-WindBlast. MDI:

Effects ... AP 14 (Motion) ... Video-Repeats4. MDI:

Selection Tool ... Custom Selection. MDI:

Promote to Layer ... Select None.

Til nederste Layer ... Magic Wand Tool ... Klik i det sorte ... Invert ... Gaussian Blur, med samme indstillinger som før. ... Select None.

Op på øverste Layer ... Layer Duplicate ... Mirror ... Brug piltasten til at flytte layeret over mod venstre så de to rektangler støder præcist sammen... Merge Visible.

Effects ... Seamless Tiling. MDI:

 

Effects ... Filter Unlimided 2,0 ... Tile & Mirror ... Seamless Blend (Vertical).

Layer Duplicate ... Mirror ... Sæt Opacity til: Difference ... Merge Visible.

Aktiver og Copy: 8287492-lg ... Past as a New Layer ... Resize layeret til 70 %.

Select All ... Float ... Defloat.

Effects ... 3D ... Chisel. MDI:

Select None.

Effects ... Eye Candy 5 Impact ... Perspective Shadow. MDI:

Nederste Layer ... Custom Selection. MDI:

Promote to Layer ... Select None ... Flyt til toppen.

Custom Selection. MDI:

Hit Delete ... Select None. ... Drop Perspective Shadow, som før.

Aktiver og Copy: clarey_vintage_knottedribbon1.pspimage ... Past as a New Layer ... Resize Layeret til 20 %. ... Free Rotate ... 90 til Højre. ... Sæt på plads ... Duplicate Layer ... Mirror ... Merge Down ... Drop Perspective Shadow, som før.

Merge Down ... Merge Down.

Nederste Layer ... Selection Tool. MDI:

Selecter som vist her under:

Effects ... Texture Effects ... Blind. MDI:

Drop Perspective Shadow, som før. ... Select None.

(luk nu for det øverste layer, så du kan se hvad du laver).

Aktiver og Copy: doodle1.pspimage ... Past as a New Layer ... Resize layeret til 70% ...

Flyt det op i Venstre hjørne ... Duplicate Layer ... Flip ... Mirror ... Merge Down.

New Raster Layer ... Sæt Gradient. MDI:

Fill og flyt Layeret til Bunden.

Tilbage til Raster 2


Select All ... Float ... Defloat ... Delete Layeret ... Hit Delete, 3 gange. ...

Drop Perspective Shadow... Select None ... Merge Down.

Custom Selection. MDI:

Drop Perspective Shadow, som før.

Selection Invert ... Inner Bevel. MDI:

Selection Invert ... New Raster Layer ... Cut Out. MDI:

Select None ... Layer Duplicate ... Mirror ... Flip ... Åben igen det øverste Layer ...Merge Visible.

Aktiver: WORD ... Copy, Paste as a New Layer ... Sæt på plads.

Gem som JPEG og du er færdig.

 

Nr. 101. 15-09-2011. Alle rettigheder tilhører. karinas.eu©