August

 


Lavet i psp x3


Materialer hentes HER

Texturen lægges i din texturemappe
Selectionerne lægges i din Selectionsmappe

Filtrene

Mura's Maister
Filter Unlimited 2,0
Eye Candy 5: Impact.


Åben: 13868352-lg ... Copy (shift+D) ... Selection ... Load Selection from Disk ... Find: aug1_knh ... klik OK.

Image ... Greyscala ... Adjust ... Brightness/Contrast. Med disse indstillinger:

Adjust ... Colorize. Med disse indstillinger:

Effects ... Enhance Edges ... Copy.

Åben New Image 800 x 600 Pixels, Transparent.

Selection ... Load Selection From Disk ... Find: aug2_knh ... OK.

Edit ... Past into Selection, og dit billede skal nu være sat ind.

Select None.

Layers ... Duplicate Layers ... Mirror ... Merge Visible.

Sæt Forgrundsfarven til: #edb079 og Baggrundsfarven til: #000000 ... Lav en Gradient. Med disse indstillinger:


New Raster Layer ... Flood Fill med Gradienten.

Selection Tool ... Costum Selection. Med disse indstillinger:

Promote Selection to Layer ... Select None ... Tilbage til Raster 3.

Sæt Blend Mode til: Color (L). ... Merge Down.

Tilbage til Promoted Selection ... omdøb layeret til: 1.

Inner Bevel. Med disse indstillinger:

Layers Duplicate ... Omdøb til: 2.

Rotate. Med disse indstillinger:

Effects ... Offset. Med disse indstillinger:

Luk for: 2 og gå tilbage på: 1.

Duplicate Layer ... Mirror ... Merge Down.

Effects ... Texture Effects ... Texture ... Find: august_texture_knh. Med disse indstillinger:


Eye Candy 5: Impact ... Drop Shadow. Med disse indstillinger:

Layer Duplicate ... Tilbage på: 1

Effects ... Mura's Maister ... Perspective Tiling. Med disse indstillinger:

Merge Visible.

New Raster Layer. Omdøb til: 3

Selection ... Load Selection From Disk. Find: aug3_knh ... OK.

Aktiver og Copy: 13940172-lg ... Past Into Selection.

New Raster Layer ... Flood Fill med Forgrundsfarven ... Selection ... Modify ... Contract Selection ... Number of pixels: 10. ... Delete ... Select None.

Effects ... Eye Candy 5: Impact ... Brushed Metal. Med disse indstillinger:

Resize til 105% Bicubic. Ikke hak i Resize All Layer.

Effects ... Eye Candy 5 Impact ... Extrude. Med disse indstillinger:

Merge Down ... Perspective Shadow som tidligere.

Merge Visible.

Aktiver: 2 ... Åben det lille øje.

Raster Deform Tool ... Skub fra Højre over mod venstre til 230 pixels.

Hold Ctrl Tasten nede og skub sammen så den øverste er på 230 pixels

 

Mirror ... Flyt den tilbage til Venstre side igen

Drop Perspective Shadow, som tidligere. ... Layers ... Duplicate ... Mirror ... Merge Down.

Ned på nederste Layer ... New Raster Layer ... Flyt til bunden ... Flood Fill med Gradienten ... Effects... Texture Effects ... Texture. Med samme indstillinger som tidligere.

Op på midterste Layer ... Merge Down.

Filter Unlimited 2,0 ... Bottons & Frames ... 3D Glass Frame 1. Med disse indstillinger:

Aktiver: image_00360 ... Copy ... Past as a New Layer ... Mirror ... Resize til 70% . Ikke hak i Resize All Layer ... Flyt på plads ... Drop Perspective Shadow, som tidligere.

Aktiver og Copy: august_knh ... Past as a New Image ... Flyt hen på plads ... Select All ... Float ... Defloat ... Delete layeret.

Gå til: 2 ... Promote Selection to Layer ... Effects ... Enhance Edge ... Select None ... Drop Shadow med disse indstillinger.

Merge All ... Gem som JPEG og du er færdig.

 

Nr. 91. 10-08-2011. Alle rettigheder tilhører ©karinas.eu