Life Is A Cabaret

 

Lavet i psp x3


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MATERIALER
Cab1, Cab2, Cab3. Lægges i Selection Mappen
Urichin32Round. Importeres til Preset Shape Mappen
Resten åbnes i PSP.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Filtre
Simple. Importeres til Filter Unlimited 2,0
Eye Candy 5: Impact.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sæt Foregrundsfarve til #cf2870 og Baggrundsfarven til #000000. Lav en Gradient. Med disse indstillinger.

Åben New Image 800 x 600 Pixels Transparent. ... Flood Fill med Gradienten.

Effects ... Texture Effects ... Weave. Med disse indstillinger. (Foregrundsfarven)

Effects ... Geometric ... Perspective (Horizontal). Med disse indstillinger.

Effects ... Filter Unlimited 2,0 ... Simple ... Left Right Wrap.

Selection ... Load Selection from Disk ... Find "Cab1" Klik OK.

******Promote Selection To Layer ... Select None.

Aktiver "Imag3" Selection Tool ... Costom Selection. Med disse indstillinger.

Copy ... Past as a New Layer ... Brug Raster Deform Tool til at skubbe og trække Layeret, så det kommer til at passe med "Promoted Selection" Layeret.

Sæt Blend Mode til Screen ... Merge Down.

Select All .. Float ... Defloat ... Modify ... Expand 2 ... New Raster Layer ...Flood Fill Med Gradienten ... Modify ... Contracts 6 ... Hit Delete ...New Raster Layer ... Cut Out. Med disse indstillinger.

Tilbage på raster 3 ... Select None. ... Inner Bevel. Med disse indstillinger.

Op på Øverste Layer ... Merge Down, Merge Down. ... Effects ... Eye Candy 5: Impact ... Perspective Shadow, "Reset Bounding Box" .******

Selections ... Load Selection from Disk... find Cab2 Klik OK.

Gentag fra ****** til ****** ( Når du kommer til Imag3, så Brug Invert i stedet for Custom Selection).

Stå på nederste Layer ... Layers Duplicate ... Effects ... Andromeda ... Perspective. Med disse indstillinger.

Selection ... Select All ... Float ... Defloat ... New Raster Layer ... Swap Foregrundsfarven og Baggrundsfarven ...Flood Fill med Gradienten ... Merge Down ... Selection ... Select Selection Borders. Hak i Both sides ... Border Width 3.

Flood Fill med Gradienten ... Inner Bevel. Med samme indstillinger som før ... Select None.

Deform Selection ... Flyt Layeret helt hen til 0 ... Skub Højre side hen til 285 pixels. ... Perspective Shadow.

Layers Duplicate ... Mirror.

Stå på øverste Layer ... Aktiver og Copy "13011500-lg" ... Past as a New Layer. Resize til 45%, Ikke hak i Resize All Layer.

Luk for Foregrundsfarven

Preset Shape Tool. Med disse indstillinger.

Find "Urchin 16 round" ... Træk Shapen med Højre musetast nede. ... Fra venstre øverste hjørne til Højre nederste hjørne. Som vist her under.

Select All ... Float ... Defloat ... Slet den farvede Shape.

Promote Selection to Layer. ... Layers Duplicate ... Cut Out. Med samme indstillinger som før. ... Merge Down ... Perspective Shadow 2 gange. ... Modify ... Select Selection Borders. Med disse indstillinger.

Inner Bevel. Med samme indstillinger som før. ... Drop Shadow. Med disse indstillinger.

Select None.******

Stå på Raster 2.

Select All ... Float ... Defloat ... New Raster Layer ... Modify ... Select Selection Border, som før. ... Flood Fill med Gradienten ... Inner Bevel, som før. ... Drop Shadow, som før. ... Select None.

Tilbage til Raster 2 ... Perspective Shadow 2 gange.

Luk for alle Layerne, så kun det nederste Layer er aktivt.

Load Selection from Disk. Find "cab3" Klik OK.

Effects ... Tramage ... Tow the Line, Default.

Drop Shadow, som før. ... Perspective Shadow 2 gange. ... Select None ... Åben igen for de andre Layer. ... Merge Visible.

Select All ... Modify ... Select Selection Borders. Med disse indstillinger.

Inner Bevel, som før. ... Drop Shadow, som før. ... Perspective Shadow. ... Select None.

Aktiver, Copy Word 1 og 2 ... Past as a New Layer ... sæt på plads som på færdigt billede.

Gem som JPEG og du er færdig.

Nr. 84. 24-05-2011. Alle rettigheder tilhører ©karinas.eu