Lily of the Vally

Filtre
Mura's Maister
Redfield Craquelure

Materialer hentes HER

MDI= Med disse indstillinger.

Sæt Forgrundsfarven til #82abe2 ... BG-farven til #1f56d8 ... Lav en Gradient på FG. MDI:

Åben New Image 800 x 600 ... Fill Med Gradienten ... New Layer ... Swap Colors og Fill med Gradienten

Layers ... Load Mask From Disk. Find: Mask_Amour ... MDI:

Merge Group. ... Flip. ... Effects ... Enhance Edge.

New Layer ... Fill med Gradienten ... Effects ... Plugins ... Redfield - Craquelure 3D. MDI:

Effects ... Plugins ... MuRa's Maister ... Perspective Tilling. MDI:

Selection Tool. MDI:

Selecter som vist her: Husk selectionen bliver større når du slipper.

Delete 4 gange ... Select None.

Selection Tool ... Husk at sætte Feather tilbage til 0 ... Selecter som vist her:

 

New Layer ... Aktiver og Copy: LiljeKonval ... Past Into Selection ... Select None.

Resize Layeret til 90% ... Raster Deform Tool ... Skub højre side sammen og sæt på plads som vist her:

Drop Shadow MDI:

New Layer ... Selection Tool ... Selecter, i højre side, som vist her:

Aktiver og Copy: Vally.jpg. Past into Selection. ... Select None.

Free Hand Selection. MDI:

Selecter som vist her:

Delete 2 - 4 gange ... Select None. ... Gentag i bunden af billedet, med Selection Tool.

Effects ... Art Media Effects ... Charcoal. MDI:

Layers: Sæt Blend Mode til: Hard Light.

Selection Tool. MDI:

Selecter som vist her.

Layers: Promote to Layers ... gå et layer ned ... Delete ... Select None ... Gå 1 layer op ... Sænk Opacity til 30 ... Merge Down

Aktiver og Copy: Lily. Past as a New Layer ... Resize Layeret til 50% ... Sæt på plads ... Drop Shadow, som før.

Aktiver og Copy: knh_text ... Past as a New Layer ... Sæt på plads.

Merge Visible ... Effects ... Plugins ... AAA-Frames ... Texture Frame. MDI:

Select All ... Modify ... Select Selected Border. MDI:

Inner Bevel. MDI:

Invert Selection ... Layers Duplicate ... Cut Out. MDI:

Select None ... Gem som JPEG og du er færdig.

 

Nr. 115. 28-03-2012. Alle rettigheder tilhører. PsP Designer Page.dk