Trapped Between Worlds

 

Denne tutorial er fra Thile design

Materialer


Materiale Brukt;
3 tuber
2 masker
*
Filter Brukt;
psp filter
Filter Unlimited
*
Farger Brukt;
Forgrundsfarge; #c7ccce
Bakgrundsfarge; #585f6f
Gradient


******************

New Transparent Image - 800 x 550 pxl
Floodfil med gradienten


Reflection effect - Feedback - Enhanse more*

New Rasterlayer
Floodfil med den mørke bakgrundsfargen
new msk layer from image

Delete msk layer - merge group

*
New Rasterlayer
floodfil med lys forgrundsfarge
New msk layer from image

Delete msk layer - merge group
Lukk for øyet på dette layer
Aktiver det midterste layer

*
Hent opp tuben "waterfee" paste as new layer
sett den ut til høyre som min

*
Hent opp tuben "picture" paste as new layer
sett ut til venstre som min
move down - move down

*
Hent opp tuben "Round Frame" paste as new layer
sett ut til venstre, så det dekker det runde bildet, move up
Så kan du åpne for øyet på det øverste msk layeret
Layerne skal nå ligge slik


ADD BORDERS;
2 pxl farge #16181e
25 pxl med lys farge
*
Samme gradient som før, men sett Angle til 45 og Repeat til 8
floodfil borden med gradienten
Gausian Blur = 15
Filter Unlimited 2; Color Effects - Invert Lightness/Keep Color
Select None
*
Resize med 85
Gjem som jpg og du er ferdig

*******************

CopyRight Anne Grete / ThileDesign
1. Januar 2012