Sleeping Sun

Denne Tutorial er fra Thile Design


MATERIALE
5 tuber
2 masker

FILTER
Xero - FM Tile Tool - Alien Skin Snap Art

New Image 850x 550
Forgrundsfarge #aa2716 Bakgrunsfarge #eda83b
Gradient Radial- 125/36 50/100

Floodfil med gradienten
Blur – Radial Blur


Image Effects / seamless tiling (raster 1)

Duplicate
Lukk for øyet på raster 1 og aktiver copy of
Hent frem din maske 1
New masklayer from image

Delete masklayer – merge group(raster 2)
Drop Shadow #522529


Xero – Improver


FM tile tool – Edge Glow (raster 2)
Gjenta Edge Glow
Duplicate – Mirror – opacity 50 (raster 3)
Aktiver raster 3
Lag så en selektion med din Freehand Selectien tool


Hitt med din delete tast
Gjør det samme på raster 2
Select none
Raster 2 fortsatt aktivert
AlienSkin-SnapArt

Aktiver så raster 3
samme SnapArt
New Rasterlayer
floodfil med forgrundsfargen
Finn maske 2
New masklayer from image

Delete maske layer
merge group
sett opacity til 60
da skal det se slik utHent opp tuben “sunset” paste as new layer
Sett litt opp
Move Down – Move Down

Hent opp tuben “2689” paste as new layer
resize 70 - blend mode = multiply
sett litt ned, som min
Drop shadow – #441a14


Hent opp “golden stars” paste as new layer
sett opp, se min – resize 98
Blend mode – hard light

Hent opp tuben “red sun” paste as new layer
free rotate 20/right – resize 95
Sett ut til høyre, som min (1)
*
Duplicate – resize 95
sett den ved siden av den første solen (2)
se min
*
duplicate – resize 95
sett den ved siden av nr 2, se min
nå har du 3 soler
*
Aktiver så sol nr 1
Duplicate – mirror
trekk den bittelitt opp til venstre
*
Aktiver så sol nr 2
Duplicate – mirror
sett den på linje med den forrige
Tilslutt går du over alle solene med
Xero – Clarity (28)

Hent opp tuben “roses” paste as new layer
sett ut til venstre, som min
Duplicate – mirror
Merge visible

Copy – resize 95 – paste as new layer – move down
Gausian blur 15

Aktiver merged layer
select all – float – defloat
select selection borders – inside - 1pxl
FM Tile Tools – Edge glow
select none

Select all – float – defloat – promote selection to layer
Aktiver raster 1 - Innvert
Inner Bevel


select none

Aktiver Promoted selection layer
CutoutMerge Down

Drop Shadow


Merge Vlsble

Da er du ferdig

*****************’’’**************
CopyRight Anne Grete/ThileDesign
Juli 2012