Silent Night


Denne Tutorial er fra Thile DesignTUBER BRUKT
1 VINTERBILDE – SNOWFLAKE LETTERS – 1 MASKE – 2 TUBER
********
*
FILTER BRUKT
BKG KALEIDOSCOPE – FLAMING PARE – FILTER UNLIMITED 2.0 – XENOFEX 2 – XERO
+ PSP FILTER
**********
*

Forgrundsfarge #1c2e4e Bakgrundfarge #d2d5db
********
*
Materialer


Hent opp bakrunden “blue sky” kopiere og legg ned orriginalen
BGK Kaleidoscope – Radial Replicate


Xero – Clarity


Hent opp “maske#5147 “
New maskelayer from image, delete maskelayer, merge group
New Rasterlayer – floodfil med forgrundsfargen – move down
Gå et layer opp - Duplicate og lukk for øyet
gå et layer ned og merge visible
Gå et layer opp og lukk opp for øyet – soft light
gå så et layer ned til merged layer

Kaleidoskope – Wrap – og merge visible


Custom selection


promote selection to layer
New Rasterlayer
Hent opp bilder “Silent night” paste into selection – Hard Light - merge down
modify – select selection borders select none
5 pxl – inside

Filter Unlimited 2.0 – Buttons and frames – Glass Frame 2


Flaming Pare – Make Cube Tile – Select none

*
SNOWFLAKEBORD 1
Finn så ditt text tool og snowflake letters
size 14 – stroke width 1 – miter limit 10 – solid linje
sett forgrundsfargen til #d2d5db og lukk for bakrundsfargen
for og få frem snefnuggene, bruker du S tasten (enter mellom hver, for snefuggene skal gå nedover)
Sett det føste snefnugg på venstre side, du skal ha 11 stk tilsammen nedover
se min snowflake bord – convert så det hele til rasterlayer
CutoutHard light – opacity 60 – duplicate – mirror

SNOWFLAKEBORD 2
Lag så samme snowflakebord nederst, der skal vere 17 stk tilsammen (bruk S tasten oxo her, uten mellomrom)
samme cutout og opacity
*
Hent så opp teksten “silent night” sett på plass som min
gjør samme cutout, men sett blend mode til Luminance L – resize 95 og sett på plass

Hent opp tuben “snowowl” paste as new layer, sett den litt opp og til venstre (se min)
Finn så tuben “bluebird” paste as new layer og sett ned og tilvenstre, se min

Skriv så ditt navn
Aktiver så Promoted selection layer (nest nederste)
Gjør en seleksjon som min


Xenofex 2 – Constellation


select non – Copy merged
Åpne ditt Animation Shop
Paste as new animation

Tilbake til psp – undo 2 ganger
Samme Constellation, men trykk en gang på Random Seed
Copy Merged

Åpne igjen ditt AS – Paste after curent frame

Gjenta i psp og AS så du tilslutt har 3 rammer i ditt AS
Frame Properties 25

Resise animation


Gjemmes som gif

Så er du ferdig


************************************************************
Alle rettigheter til denne tutorial har;
Anne Grete/ThileDesign
21.12.2012