Pure Magic

 

Denne Tutorial er fra Thile Design


Materiale


Materiale Brukt
1 maske
4 tuber + 1 text

Filter Brukt
EyeCandy 5 - Impact
Xenofex 2
psp filter

Farger Brukt
Forgrundsfarge; # f6e2f9
Bakgrundsfarge; # 5b5481
Gradient

New Transparent image 800 x 500 pxl
Floodfil med bakgrundsfargen
New Rasterlayer
Floodfil med gradienten

New masklayer from image

Delete msk layer - Merge Group

Geometric Effects - Perspective Horizontal

Gjenta, men med Distortion - 40

Duplicate
Art Media Effects - Brush Stokes

Gjenta Brush Stokes - Merge Down

New rasterlayer - Select All
Hent opp tuben "Horizon" paste into selection
Soft Light
(kall dette layer Horizon)
fortsatt selectert

New Rasterlayer
Hent opp tuben "Frame" Paste into selection
Select None

Aktiver nå Horizon layer
Hent opp tuben "New World" Paste as new layer
Flytt litt opp og til høyre
Sharpen

Hent opp tuben "The Sorcerer" Paste as new layer
Mirror - Resize med 65
Perspective Shadow

Hent opp "Text" paste as new Layer
sett den opp og ut til venstre som min


Hent opp tuben "white dowe" paste as new layer
resize 50
sett ned og til venstre, se min


Aktiver så layer med Sorcerer tuben
Xenofex 2 - Lightning

Lynet skal begynne like under fingeren
og avsluttes der det står "frame 1-2-3 flyttes litt på frame 4
COPY MERGED
Åpne din Animation Shop
Paste as new animation
(frame 1)

*
tilbake til psp
undo lightning

*
Xenofex 2 - lightning
samme innstillinger, men trykk 1 gang på Random Seed

COPY MERGED
over i ditt A.S.
paste after current frame
(frame 2)

tilbake til psp
undo lightning


gjenta lightning i PSP og A.S. til du har 4 rammer

Frame Properties
settes til 20 på di 3 første rammer
30 på det siste


Gjem som GIF
og du er ferdig

***************
Copyright Anne Grete / ThileDesign
12 januar 2012