HAPPY NEW YEAR

Denne Tutorial er fra Thile Design

TUBER BRUKT
9 TUBER – 1 SILVERBEADS – 3 TEXT

FILTER BRUKT
MURA’S MEISTER - BKG KALEIDOSKOP - XENOFEX 2 - EYE CANDY 5 - FLAMING PEAR – TODIES – XERO
+ PSP’S EGNE FILTER

DENNE TOTURIAL ER LAVD I PSP x3
*
FORGRUNDSFARGE BE0C0F / BAKGRUNDSFARGE 000000
GRADIENT; RADIAL; 0/5/ 100/100 - HAK AV I INVERT
******

Materialer


NEW IMAGE 900 x 550
FLOODFIL MED GRADIENTEN – DUPLICATE – MIRROR– OPACITY 50 – MERGE VISIBLE
DUPLICATE - FLIP – OPASITY 50 – MERGE VISIBLE

DISTORTION EFFECTS – SPIKY HALO


DUPLICATE - MIRROR – OPACITY 50

AKTIVER DET NEDERSTE LAYER
FILTER UNLIMITED – TODIES – BITCHES CRYSTAL
50 / 39
AKTIVER DET ØVERSTE LAYER
TOADIES – BITCHES CRYSTAL
200 / 39
MERGE VISIBLE

DUPLICATE
AKTIVER MERGELAYER
FLAMING PEAR – MAKE CUBE TILE

ET LAYER OPP (COPY OF)
MURA’S MEISTER - PERSPECTIVE TILING


TREKK LITT NED – SE MINMERGE VISIBLE
NEW RASTERLAYER
CUSTOM SELECTION


LAG EN NY GRADIENT PÅ FORGRUNDSFARGEN – BRUK SAMME FOR OG BAKGRUNDSFARGE
LINEAR – 90/0 HAK AV I INVERT
FLOODFIL LAYER
TEXTURE/BLINDS


SELECT NONE - ENHANCE
FILTER UNLIMITED 2.0 - BKG KALEIDOSKOP TILEMAKER 1.0 = 35 - HARD LIGHT
XENOFEX 2 – CONSTELLATION
DUPLICATE – MIRROR (LUKK FOR ØYET TIL BEGGE DISSE LAYER OM DU ØNSKER DET)

AKTIVER MERGELAYER
LAG SÅ EN PEN SELECTION RUNDT BALDAKINEN, SOM MIN (DEN SKAL IKKE VÆRE HAKKETE, MEN GLATT


PROMOTE SELECTION TO LAYER – SELECT NONE – BRING TO TOP
ARTISTIC EFFECTS – HALFTONESÅ SKAL DU LAGE EN NY SELECTION NEDERST PÅ BALDAKINKANTEN, SE MIN

 

SAMME CONSTELLATION, MEN FORANDRE STAR SIZE TIL 3 OG OVERDRIVE TIL 75

EYE CANDY 5 – IMPACT - PERSPECTIVE SHADOW


(LUKK SÅ OPP ØYNENE TIL SØYLENE IGJEN)


HENT OPP TUBEN “TEXT 1” PASTE AS NEW LAYER, FLYTT OPP OG TIL VENSTRE PÅ BALDAKINEN, SE MIN
HENT OPP TUBEN “TEXT 2” PASTE AS NEW LAYER, FLYTT OPP OG TIL HØYRE PÅ BALDAKINEN, SE MIN

HENT OPP TUBEN “SKF Fractale” PASTE AS NEW LAYER –RESIZE 80 – OVERLAY – OPACITY 60

HENT OPP TUBEN “FRAMES” FINN FRAME VENSTRE - PASTE AS NEW LAYER – TREKK DEN UT TIL VENSTRE
FINN FRAME HØYRE PASTE AS NEW LAYER - TREKK DEN UT TIL HØYRE, SE MINE

AKTIVER DET NEDERSTE LAYER
LUKK FOR ØYE PÅ FORGRUNDSFARGEN - FINN DITT ELIPSETOOL
HAK AV I CREATE ON VEKTOR – WIDTH 1 – MITER LIMIT 15 – SOLID LINE

LAG EN ELIPSE SOM MIN – BEGYNN FRA VENSTRE, VED DEN ØVERSTE PILA OG DRA ELIPSEN MOT HØYRE


CONVERT TO RASTERLAYER
EYE CANDY 5 – IMPACT - EXTRUDE – BRUK FARGE # D5C1C3


SETT LITT NED
DUPLICATE – RESIZE 90 OG TREKK LITT OPP SÅ DI DANNER 2 TRINN , SOM MIN

HENT OPP TUBEN “jet-woman” PASTE AS NEW LAYER – RESIZE 60 OG SETT HENNE SOM MIN
CLARITY = 128
PERSPECTIVE SHADOWHENT OPP TUBEN “CHAMPAGNE AND GLASSES” SETT HVER ENKELT TUBE UT TIL VENSTRE, SOM MIN
HENT OPP TUBEN “PLANT” PASTE AS NEW LAYER, TREKK DEN UT TIL HØYRE, SOM MIN
MERGE VISIBLE

SELECT ALL – NEW RASTERLAYER
FINN TUBEN SILVERBEADS – FLOODFIL LAYER


CONTRACT MED 2 PXL – HITT DITT DELETE TAST – SELECT NONE
*
LAG SÅ CONSTELLASJON PÅ RAMMEN MED DISSE INSTILLINGENE
2 – 25 – 25 – 0 – 100 – 50 RANDOM SEED 1 – COPY MERGED
ÅPNE DITT AS
PASTE AS NEW ANIAMATION
*
TILBAKE TIL PSP – UNDO 1 GANG
CONSTELLATION - TRYKK EN GANG PÅ RANDOM SEED – COPY MERGED
ÅPNE DITT AS – PASTE AFTER CURENT FRAME
*
TILBAKE TIL PSP – UNDO 1 GANG
CONSTELLATION – TRYKK EN GANG PÅ RANDOM SEED – COPY MERGED
ÅPNE DITT AS – PASTE AFTER CURENT FRAME
NÅ HAR DU 3 RAMMER I DITT AS
SELECT ALL
LEGG BILDET TILSIDE SÅ LENGE MENS DU......

'’***’’***’’'

LAGER DIN EGEN ANIMASJON

I DITT PSP
HENT FREM TUBEN 2013, KOPIER OG LEGG NED ORRIGINALEN
DUPLICATE SÅ DU HAR 3 LAYER I LAYERPALETTEN
OMDØP HVERT ENKELT LAYER FRA 1 TIL 3, BEGYNN NEDEFRA OG LUKK ØYNENE TIL DI TO ØVERSTE LAYER

*
XENOFEX 2 – CONSTELLATION
LAYER 1- CONSTALLATION2 2 – 25 – 25 – 0 – 100 – 50 - RANDOM SEED 1 – LUKK FOR ØYET OG AKTIVER
LAYER 2 - SAMME CONSTELLATION – TRYKK 1 GANG PÅ RANDOM SEAD – LUKK FOR ØYET OG AKTIVER
LAYER 3 – SAMME CONSTELLATION – TRYKK 1 GANG PÅ RANDOM SEAD – LUKK FOR ØYET OG
*
ÅPNE ØYET TIL OG AKTIVER LAYER 1 – COPY – ÅPNE DITT AS – PASTE AS NEW ANIMATION
TILBAKE TIL PSP – LUKK FOR ØYET
ÅNE ØYET TIL OG AKTIVER LAYER 2 – COPY – ÅPNE DITT AS – PASTE AFTER CURENT FRAME
TILBAKE TIL PSP – LUKK FOR ØYET
ÅPNE ØYET TIL OG AKTIVER LAYER 3 – COPY – ÅPNE DITT AS – PASTE AFTER CURENT FRAME
SELECT ALL

NÅ HAR DU LAGET DIN ANIMASJON, SOM HAR LIKE MANGE RAMMER (3) SOM DITT BILDE
AKTIVER DIN NYLAGDE ANIMASJON 2013 – COPY
AKTIVER SÅ DITT BILDE - PASTE INTO SELECTED FRAME
SETT DEN MIDT MELLOM DI 2 “HAPPY NEW YEAR”
FRAMEPROPERTIES 15
RESIZE ANIMATIONGJEM DIN ANIMASJON SOM GIF
OG DU ER ENDELIG FERDIG

******************************************************************************************
ALLE RETTIGHETER TIL DENNE TUTORIAL
COPYRIGHT ANNE GRETE /THILEDESIGN
29 DESEMBER 2012