Fare Away Dreams

 

Denne Tutorial er fra Thile DesignMateriale


5 tuber - 1 frame
Åpne materialet i psp - copy og legg ned orriginalen

*
Filtere brukt
Xero
Eyecandy 5

*
Farger brukt
forgrundsfarge; #ccb573
bakgrundsfarge; #2a1a0a
*
Lag en gradient på forgrundsfargen


*
Lag et nytt transparet image 700 x 600pxl
Floodfil med gradienten
*
Hent opp tuben "FANTACYFOREST" paste as new layer
Blend mode = Hard light
*
Hent opp tuben "FAERYCASTLE" paste as new layer
sett den litt opp og til høyre, se min
Xero improver


*
Hent opp tuben "SWEETHEARTS" paste as new layer
sett ned på bildet, som min
perspective shadowHent opp tuben "PHOENIX RISING" paste as new layer
sett på plass på greinen
Xero og Perspective shadow som før
*
Hent opp tuben "MOTHER AND CHILD" paste as new layer
sett på plass ned og til høyre på bildet
Xero og Perspective shadow som før
Merge visible
*
*
Add borders
2pxl farge 231d17
select all - contract med 3 pxl
3D effects - cut out - select none


New rasterlayer - Select all
Hent opp tuben "FRAME" paste into selection - select none
Merge visible

*******************

Gjem som jpg og du er ferdig

*************

Copyright Anne Grete / ThileDesign
10.10.2011