Drømmen om Avalon

 

Denne Tutorial er fra Thile Design

Materialer


Materiale Brukt
7 tuber
1 bakgrunn

Filter Brukt
Filter Unlimited
Simle
AAA Frames

Farger Brukt
Forgrundsfarge ; # aac3d6
Bakgrundsfarge; #3c5e7f
Gradient


***********

1
Hent opp "background" copier og legg ned orriginalen
Hue and Saturation = 147 / 54
Simple / 4 way average
Duplicate
Filter Unlimited 2.0 / Filter Factory A = weave


Klikk med magic wand i di 4 svarte feltene
hitt din delete tast
select none - samme hue and saturation
Duplicate
Filter Unlimited / Simple= Blintz
Soft Light


2
Custom Selection


New Rasterlayer
floodfil med gradienten
Filter Unlimited 2.0 / Render = cloudsFilter Unlimited 2.0 / Simle = Piza slize mirror
select none

select all – float – defloat
modify - contract 4
select selection boarder


floodfil med gradienten - Select none

3
Hent opp tuben "Bluemoon" paste as new layer
resize 90
sett litt til venstre som min

Hent opp tuben "Longing" paste as new layer
mirror - resize 95
sett henne litt ut til venstre, som min

Hent opp tuben "littlecastle" paste as new layer
sett litt til venstre
Luminance L
opacity 40

Hent opp tuben "Hearts" paste as new layer
sett opp til venstre
soft light

Hent opp tuben "frozen" paste as new layer
resize 75 og sett ned i høyre hjørne

Hent opp tuben "flowerlamp" paste as new layer
set den opp til venstre

Hent opp tuben "cageoiseaux"
Aktiver small layer - paste as new image
det er denne lille tuben du skal bruke
paste as new layer over på dit arbeidsbilde
mirror - resize 95
sett på plass nede til venstre- se min


Add Borders
2 pxl med bakgrundsfargen
30 pxl med lys farge
selecter - floodfil med gradienten

AAA frames – fotoframe


Merge visible

Gjem som JPG og du er ferdig

**************

CopyRight Anne Grete / ThileDesign
januar 2012