City Lights

Denne Tutorial er fra Thile DesignMATERIALE;
4 tuber
1 maske
1 bakgrun


Forgrunsfarge: #071020
Bakgrunsfarge: #1d3f7c
*
Lage en gradient på forgrundsfargenNew Image 800 x 550
Floodfil med gradienten
New Rasterlayer
Samme gradient, men angel settes til 90
Floodfil med denne gradienten

2
Hent opp din maske, new mask layer - from image


Delete maskelayer, merge group
trekk den litt ned med ditt pick-tool - så den dekker hele bildet

3
New Rasterlayer – select all
Hent opp “City Lights”
Paste into selection – select none
Blend Mode = Luminance L
FM tile Tool = Blend Embos
Arrange / Moove Down

4
Aktiver så maskelayer igjen
custom selection

promote selection to layer
Hitt ditt delete tast
select none
Aktiver promoted selection layer
sett opacity til 50

5
Hent opp tuben “Blue Moon” paste as new layer
resize 85
sett opp, som min
Blend Mode – soft light
Duplicate

6
Hent frem tuben “Boats” paste as new layer
sett ned og litt til høyre (se min)
Blend Mode = Multiply
Sharpen Moore

7
Hent opp tuben “WHITE BIRDS” paste as new layer
Mirror – resize 70 - sett opp og litt til høyre
Luminance – opacity 90
Drop Shadow


8
Hent opp tuben “BLUE DREAM” paste as new layer
Mirror
Sett ut til venstre, som min
Merge Visible

9
Duplicate – Cutout


10
Add Borders;
bruk fargene #5866b5 og #251242
lag gradient på forgrundsfargen


8 pxl lys farge – selecter borden og floodfil med gradienten
Inner Bevel18 pxl lys farge – selecter borden og floodfil med gradienten
texture effects – soft plastic8 PXL LYS FARGE – GJENTA BORDEN

SÅ ER DU FERDIG

********************************************************************************************

COPYRIGHT ANNE GRETE / THILEDESIGN
juni 2012


City Lights