AbsTraKt A rt STuDio

Denne Tutorial er fra Thile Design

Denn tutten har jeg lavd i psp X3
alt materiale skal være psp 7 compatible

Materiale
1 maske
2 Bakgrund
3 Abstract Art
1 selectionAlphaChannel
4 tuberForgrundfarge #552604 Bakgrundfarge # FFA459
GRADIENT PÅ FORGRFARGEN


Åpne alphachannel og legg den ned, vi skal bruke den om lidt.

New Image 850 x 600 pxl
Floodfil med gradienten
Select all / New Rasterlayer
Hent opp “Background ThileDesign” paste into selection
select none
Hard Light / Merge visible

New Rasterlayer / Floodfil med bakgrundsfargen
Hent frem din maske
New masklayer from Image

Merge Group

Så skal vi begynne og bruke alphachannel;

Aktiver det nedeste (merged) layer i ditt bilde
Selections / Load Save Selections / Load selections from alphachannel
selection #1


New Rasterlayer
Floodfil med gradienten / Hard Light / Opacity 30
Fortsatt selectert
New Rasterlayer
Finn “ Background town” (promote background layer) og paste into selection
select none / opacity 30
Aktiver layer med gradienten
Drop ShadowSelections / Load Save Selections / Load selection from alphachannel
selection #2

New Rasterlayer
Floodfil med gradienten / select none
Select all / float / defloat
selections / modify / contract med 30pxl
New Rasterlayer
Hent frem “Abstract Art #1”
Paste into selection / Select none
Drop Shadow

Selections / Load Save Selections / Load selections from alphashannel
selection #3


New Rasterlayer
Floodfil med forgrundsfargen / select none
Texture effects / BlindsSelections / Load Save Selections / Load selection from alphachannel
selection #4

New Rasterlayer
Floodfil med gradienten / select none
blend mode / multiply / Opacity 50
Drop Shadow

Selections / Load Save Selections / Load selection from alphachannel
selection #6

New Rasterlayer / Modify / Select selection borders
Bordvidde 3pxl / Outside
Samme gradient, men sett Repeat til 10
New Rasterlayer
Floodfil borden med gradienten
Select none
Du skal fortsatt ha den ovale ramme aktivert
Klikk så med din Magic Wand tool inne i den ovale rammen
New Rasterlayer
Hent frem “Abstract Art #2” Paste into selection
Opacity til 70
Move Down, (bildet skal ligge under den ovale ramme)


Selections / Load Save Selections / Load selection from alphachannel
Selection #5


New Rasterlayer – Floodfil med gradienten
Angle og Repeats skal stå på 0
Select none
Select All / Float / Defloat
Select selection borders / Outside / 3 pxl
New Rasterlayer – Floodfil med gradienten
Igjen skal repeats settes til 10
Select None
Klikk med ditt magic wand tool inne i ramma
New Rasterlayer
Hent frem “Abstract Art #3” Paste into selection
select none – move down (bildet skal under ramma)
Opacity 85
Drop Shadow
Da er du ferdig med alphachannel
Godt jobba så langt

*************************

Hent opp tuben “femme” paste as new image
sett over til høyre, som min
Drop Shadow


*
Hent opp tuben “ enfantpincau” paste as new layer
sett henne over til venstre, som min
Sharpen More / Move up
*
Hent opp tuben “headonboocks” past as new layer
sett den slik som min
*
Hent opp tuben “decor 2” paste as new layer
sett den ut til venstre, som min
opacity 45

Merge Visible
Resize 90

Add Borders / 8 pxp farge #441303
Klikk i borden med din magic wand
Inner Bevel

Select None

Add Borders / 8pxl farge 441303

Da er du ferdig
Håper du likte min tutt, jeg hadde mye morro da jeg lagde den

-----------------------------------------------------------
COPYRIGHT; Anne Grete / ThileDesign
september 2012