Falling Leave

Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!

Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

 

Materialer

Forgrundsfarge #f1c246

Bakgrunnsfarge #d24e1d

New Rasterlayer 750 x 500

1. Select all, edith copy fond.corry, edith past in to selection

Select none

2. Edith copy Dani©1676, edith past as new layer

3. Image resize 85%

Flytt litt opp I venstre hjørne

4. Layer dublicate, Image mirror

5. Merge Down

6. Edith copy circle-element_adp

7. Image resize 120 x 2

8. Drop shadow med disse innstillinger

Så drop shadow med -2, -2, 100 og 6

9. Blend mood til soft light

10. Edith Copy beauty_in_yellow, past as new layer

11. Image resize 80% x3

12. Arrange move down

13. Drop Shadow med

Vertical og Horizontal 1, Opacity 100, Blur 6

14. Bruk freehand selection tool som på bildet nedenfor

Trykk delete

15. Edith copy shadow element, edith past as new layer

16.Edith Drop Shadow som over

17. Dublicate, mirror, merge down, dublicate, flip, merge down

18. Arrange move down så shadow element kommer under cirkelen

19. Lag nå følgende Gradient

20. Image add borders 2 med bakgrunnsfarge

Image add borders 2 med forgrunnsfarge

Image add borders 2 med bakgrunnsfarge

Image add borders 2 med forgrundsfarge

21. Image add borders 40 hvit, bruk magic wand tool og fyll

med din gradient

22. Promot selection to layer,

Image flip, select non

23. Sett opacity til 50

Merge Down

24. Adjust sharpnes sharpen

25. Image add borders 2 med bakgrunnsfarge

Image add borders 2 med forgrunnsfarge

Image add borders 2 med bakgrunnsfarge

Image add borders 2 med forgrundsfarge

26. Edith Copy text-tuben adp.fallingleaves

Edith past as new layer

Sett teksten nede på cirkelen

27. Gå i Effect Distortion effect Warp med følgende innstillinger

28. Drop shadow med 1, 1, 100, 19,3629. Sett ditt navn på

Merge VisibleImage Resize 85%

30. Edith Copy

31. Gå så i AnimasjonsShop

32. Edith Past as new animation

33. Trykk på ctrl og L 13 ganger, slik at du har 14 layer

34. Edith select all

35. Find tuben høstblade 1.gif

36. Edith select all

Før bladene over på venstre side ca midt på, se mitt bilde

37. Gå tilbake til tuben høstblade og trykk på pilen (undo) slik at bladene kommer frem igjen.

38. Nå skal vi snu bladene.

Trykk på animation mirror

39. Select all og før bladene over på høyre side

40. Set animation Frame properti til 20

Du er nå ferdig og kan lagre bilde som en gif

Tutorialen er skrevet 8. november 2012

©Anne Damsund Paulsen