Christmas Passion

 

Denne Tutorial er fra ©Anne Damsund Paulsen se den original HER


Ønsker du å bruke mine tutorials i en gruppe, vennligst ta kontakt med meg først



anne.paulsen@c2i.net



Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!

Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.



Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!



Filtre som skal brukes: FM Tile Tools/Blend Emboss, Xero/Lineart, Alien Skin EyeCandy5Nature/SnowDrift, AAFrame/Photoframe og Alien Skin Xenofex2/Constellations


Materialer



Forgrundsfarge #ffffff, Bakgrundsfarge #4b0201


1.New layer 750 x 500 og fyll med forgundsfargen


1.New Rasterlayer, select all, fyll med reed.njj, select non


1.Gå I layer new mask layer from image og finn masken #Mask5147 med følgende innstillinger:




1.Merge Group, Merge Visible


1.Gå i FM Tile Tool/Blend Emboss med følgende innstillinger:




1.Layer, new raster layer og fyll med bakgrundsfargen


1.Gå i layer, new masklayer from image og finn masken sdtMask216 med følgende innstillinger:




1.Merge Group


1.Drop Shadow med følgende innstillinger:



1. Layer, New rasterlayer. Bruk frehandselection som på mitt bilde




1. Edith copy Annytubes_navidad158_11_12_2012, edith past into selection. Select non


1.Image add border 2 med hvit


1.Lag en gradient på din forgrundsfarge med følgende innstillinger:




1. Image add border 35 med sort, marker med magic wand og fyll med gradienten


1.Gå i Xero/Lineart med følgende innstillinger:





1.Gå i Alien Skin EyeCandy 5 Nature – Snow Drift. Gå i setting med følgende innstilliner:




Gå så i Basic med følgende innstilliner


1. Promote selection to layer. Select non.
2.Layer Dublicate, image flip, Opacity til 55. Merge down


1.Gå I AAFrame-PhotoFrame med følgende innstillinger




1.Image add border 2 hvit


1.Edith copy kerstboom(3), past as new layer, sett som min


1. Layer dublicate, image mirror sett som min.


1.Edith copy balls and bells2, past as new layer. Sett den som Luminance L


1.Adjust, sharpnes sharpen more


1.Copy teksttuben kittyS-christmaspassion, past as new layer. Image resize 85%, image resize 90% og sett teksten som min. Opacity til 70


1.Sett ditt navn på


1.Merge Visible


1.Nå skal du bruke frehandselection på layeret med balls and bells

2.2. Sett selection type til circle og selecter som på mitt bilde:




1.Gå i Alien Skin Xenofex 2/Constelations med følgende innstillinger:




1. Trykk ok
2.Select non, Edith copy


1.Gå i AS, edith past as new animations


1.Gå tilbake I PSP, undo 2 ganger


1.Gå igjen i constellations og trykk 1 gang på random seed. Select non


1.Edith copy


1.Gå igjen i As, edith past after current frame


1.Gå igjen til PSP, undo 2 ganger


1.Gå i constellations og trykk 1 gang på random seed. Select non


1.Gå tilbake i AS, edith past after current layer


1.Du har nå 3 layer


1.Select all, sett animation frame properties til 20


1.Gjem som gif.





Tutorialen er skrevet 13. november 2012



©Anne Damsund Paulsen