TECHNO

Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

Filter som er brukt er: Unlimited2/Render-clous fore/background color,
Andromeda/CMulti, FM Tile Tools/Blend Emboss, AAFrame/PhotoFrame, FilterUnlimited/Frame-Texture og Xero/Porselen

Materialer

Forgrundsfarge: #dbdadc, bakgrundsfarge #676566

1. New raster layer 750 x 500
2. Fyll med forgrundsfarge
3. New rasterlayer fyll med bakgrundsfarge

4. Gå i Filter Unlimited/Render-clous fore/background color med følgende innstillinger:

5. Layer- new masklayer from image og finn masken crealine_mask:6_2012 med følgende innstillinger:

6. Merge Group

7. Effect Andromeda/CMulti med følgende innstillinger:

8. Drop Shadow med følgende innstillinger:

9. Effect – Edge Effect –Enchance
10. Bruk din selection tool, selection rectangel som på mitt bilde:

11. New raster layer
12. Edith copy tube claudia viza-fantazy21, past in to selection.
13. Effect Edge Effect – Enchance
14. Merge Visible

15. FM TileTool – Blend Emboss

16. Adjust – Sharpnes – Unsharp maske med følgende innstillinger:

17. New raster layer, select all

18. copy deco_maxaou, past into selection

19. Select non

20. Drop Shadow med følgende innstillinger: 2/2-50/2

21. New raster layer, select all
22. edith copy cadre.maxou past into selection.
23. Select non

24. Luminance L

25. Drop Shadow som tidligere

26. Edith copy adp.techno-2012, past as new layer. Image resize 80%. Image mirror og sett som min

27. Sett Blend mode til Screen

28. Adjust Sharpnes – sharpen more

29. Edith copy 293Deco1, past as new layer

30. Edith copy tekst adp.techno-2012, past as new layer og sett som min.

31. Image add border 1 med bakgrundsfarge
32. Image add border 30 hvit, marker med magic wand
33. Fyll med følgende gradient:


34. Effect – reflection effect – kaleidoskop med følgende innstillinger:


35. Gå i AAFrame . Photo Frame med følgende innstillinger


36. Bruk Drop Shadow som tidligere

37. Gå i filter Unlimited 2, Frame texture Frame 03 med følgende innstillinger:

38. Select non

39. Image add border 2 med bakgrundsfarge

40. Skriv ditt navn på

41. Merge Visible

42. Effect Xero Porselen med følgende innstillinger:

43. Arkiver som en jpg.fil

Tutorialen er skrevet 17. november 2012

©Anne Damsund Paulsen