Silent Night

Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

Materialer


Filter som er brukt er: Alien Skin Snap Art/Oil Painting, Xero/Nostalgia, GraphicPluss/Cross Shadow, Simpel/Top Left Mirror og Xero/Porselen

Forgrundsfarge #9fb1c1, Bakgrundsfarge #787e80

Da begynner vi:

1. New raster layer 750x 500
2. Fyll layeret med bakgrundsfarge

3. Gå i Alien Skin snap art/Oil Painting med følgende innstillinger:

4. New rasterlayer, fyll med bakgrundsfarge
5. New raterlayer, fyll med forgrundsfarge
6. Finn masken Narah-mask_0301. Gå i layer, new masklayer from image med følgende innstillinger:

7. Merge Group
8. Merge Down
9. Sett opasity til 60

10. Edith copy Ginatubes divers 363 past as new layer.

11. Gå I Xero/Nostalgia med følgende innstillinger;

12. Edith copy Images_paysages_mer_nikita, past as new layer. Sett I nederste vensre hjørne som min.

13. Merge Visible

14. Edge Effect – enchance

15. Copy Cloud 10, past as new layer og sett som min. Layer dublicate og sett oppe I høyre hjørne, layer dublicate og sett I venstre hjørne.

16. Edge Effect – Enchance

17. Edith copy konijn, past as new layer. Resize 70x2 og 85 x 2. Sett blend mode til Luminance og sett tuben som min. Bruk gjerne pick tool for å sette den skikkelig på plass.

18. Edith copy 14-2-06 swans, past as new layer. Resize 70 x 2. Sett Blend mode til LuminanzeL og sett som min.

19. Edith copy stars (4), past as new layer og sett som min

20. Stå på det nederste layered (merged) . Edith copy måne1. past as new layer. Resize 70 x 3 og sett I øverste venstre hjørne under skyen.

21. Sett opasity til 80

22. Merge Visible

23. Select all, new raster layer. Edith copy rend, past into selection.

24. Select non

25. Image add border 30 hvi. Bruk din Magic Wand. Bytt om på forgrund og bakgrundsfargen og set gradienten som her:

26. Fyll med din gradient.

27. Gå i Graphic Pluss, Cross Shadow med følgende innsillinger:

28. Gå i effect, texture effect, fur med følgende innstillinger:

29. Gå i fur en gang til med samme innstillinger.

30. Promote selection to layer

31. Gå i Effect, 3D effect. Cutout med følgende innstillinger:

32. Gå I cutout igjen, men med -1 i verical og horisontal

33. Select non

34. Select all, edith copy rand, past into selection. Select non.

35. Edith copy corner, past as new layer. Sett til Luminance

36. Drop Shadow med følgende innstillinger

37. Effect Simpel, Top Left Mirror

38. Merge Visible

39. Skriv ditt navn på

40. Finn tuben adp.silent night og gå I Mesh Warp, med følgende innstillinger:


Trekk litt i trådene oppe og nede som jeg har gjort her med innstillingene over.

Eller bruk Filter Factory gallery B/Fluttering Flag med følgende innstillinger

41. Edith copy. Past as new layer og sett som min

42. Layer dublicate og sett teksten til høyre for den andre

43. Layer dublicate og sett på nytt teksten til høyre for den andre, men ta bort med din selection tool det som går utenfor bilde.

44. Merge Visible

45. Gå i Xero/Porselen med følgende innstillinger

46. Arkiver som en jpg fil

47. Håper du likte tutorialen min.


Denne tutorialen er skrevet 23. november 2012

©Anne Damsund Paulsen