JUL

Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

Materiale

Filtre som er brukt i oppgaven er: AA Frame/PhotoFrame

Sett forgrundsfarge til #e60000 og bakgrundsfarge til #790000

1. New Raster layer på 750 x 500

2. Fyll med forgrundsfarge

3. New Raster Layer. Fyll med bakgrundsfarge

4. Finn masken 1250181119_nikita_masques og gå i layer new masklayer from image med følgende innstillinger;

5. Merge Group

6. Effect – Edge Effect – Enchance

7. Select all, new rasterlayer og copy paper 07, past into selection

8. Blend mode til overlay. Select non

9. Merge Visible

10. Edith copy Christmas_Frame_01, past as new layer. Resize 90%

11. Bruk magic wand og selecter inne i rammen.

12. Edith copy xmashsk 2012 160, past into selection.

13. Select non

14. Edith copy Alies11CH33, past as new layer. Resize 80 x 2 og sett den på høyre siden av rammen.

15. Drop Shadow med følgende innstillinger:

16. Layer Dublicate, Image mirror

17. Sett ditt navn på

18. Stå på ditt merged layer (bakgrundslayeret), edith copy, edith past as new image. Ta vare på dette til senere bruk på rammen

19. Bruk en gullpattern etter din smak på rammen

20. Image add border 4 hvit, selecer med din maic wand, new rasterlayer

21. Fyll med ditt gullpattern.

22. Select non

23. Layer dublicate, Image resize til 80. Bruk din picktool og sett på plass som her:

24. Image add border 40 hvit. Selecter med magic wand

25. Nå copierer du bakgrunden som du gjorde i stand i sted, past into selection

26. Gå i AA Frame/Photo Frame med følgende innstillinger:

27. Image add border 4 med hvit. Selecter med din magic wand

28. Fyll med din gullpattern

29. Select non

30. Arkiver som en jpg fil

Denne tutorialen er skrevet 25. november 2012

©Anne Damsund Paulsen