HAPPY NEW YEAR
Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

Materialer

Forgrundsfarge #6e6030, bakgrundsfarge#000000

Legg din gullpattern i din patternmappe

Filter som er brukt: APLine/SilverLining og AlienSkinXenofex2/Cracks

1. New layer 750 x 500

2. Fyll layeret med gullpattern 5_verloop6 med følgende innstillinger
3. Gå i adjust – blur – gaussion blur med følgende innstillinger

4. New rasterlayer og fyll med sort

5. Layer new masklayer from image med masken sg_leaf_panel med følgende innstilliner
6. Merge Group

7. Layer New Raster layer. Selecter med selection tool som her:
8. Fyll med gullpattern. Gå I APLines-SilverLining med følgende innstillinger:
9. Sett opasitty til 75. Select non.

10. Edith copy poudreor, past as new layer og sett som min

11. Layer dublicate, image mirror

12. Selecter inne I rammen igjen som tidligere. New raster layer

13. Edith copy hjr_misted_amstelriver, past in to selection. Select non

14. Edith copy Misted126220709, past as new layer. Resize 60 x 2 og sett som min.

15. Drop Shadow med 2-2-70-10

16. Image add border 1 sort

17. Image add border 30 med forgrundsfarge. Marker med magic wand

18. Gå i Ap SilverLining som tidligere med samme innstillinger

19. Gå i Alien Skin Xenofex 2- Cracks med følgende innstillinger:20. Select non

21. Image add border 1 sort

22. Copy teksten, past as new layer

23. Sett ditt navn på

24. Merge Visible

25. Edith copy, over I AS, Past as new animasjon

26. Dublicer layered så du har 4 rasterlayer, Select all

27. Finn animasjonstuben bubbelswit, gå i animasjon resize med 80%

28. Select all

29. Overfør boblene over på glasset.


30. Sett Animation frame properti til 20

31. Gjem som gif

Denne tutorialen er skrevet 2. desember 2012

©Anne Damsund Paulsen