Going home for Christmas


Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.
Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!


Filter som er brukt i oppgaven er: VM Experimental/Needles and Pins, FM Tile Tools/Blend Emboss

Materialer


Forgrundsfarge #faf3ed, bakgrundsfarge #d7d3c9
1. New Layer 750 x 500
2. Lag en gradient på din forgrundsfarge med følgende innstillinger:


3. Fyll med din gradient. Layer dublicate. Stå på ditt copyraster
4. Gå i VM Experimental/Needles and Pins med følgende innstillinger:


5. Opacity til 35
6. Edith copy Devilsinside_584_2009, past as new layer.
7. Image resize 90%
8. Merge Visible
9. Layer Dublicate, image mirror


10. Gå ned på ditt merged layer
11. Gå i FM Tile Tool, Blend Emboss med følgende innstillinger:


12. Select all, selection modify til 25, selection invert
13. Effect, Texture effect-straw wall med følgende innstillinger:


14. Gå I innerbevel med følgende innstillinger


15. Select non
16. Gå opp på copy rasterlayeret. Image resize 50%, Image mirror og sett som min


17. Select all, float, defloat, selection modify 12, modify-select selection border med følgende innstillinger:


18. Effect, texture straw wall med same innstillinger.
19. Innerbevel med samme innstillinger. Select non


20. Edith copy adp76567-2012, past as new layer
21. Image resize med 50%. Sett som min


22. Gå i adjust Hue and Saturation – Hue/Saturation/Lightnes med følgende innstillinger:


23. Edith copy 13154694035_femmes, past as new layer. Image resize 50% og set som min
24. Stå på ditt øverste layer. Bruk freehand selection rundt fuglen. Se mitt printscreen:


25. Trykk delete . Select non
26. Edith copy tekst going_home_for_christmas, past as new layer. Sett som min
27. Sett ditt navn på
28. Merge Visible og arkiver som en jpg fil


Tutorialen er skrevet 14. november 2012
©Anne Damsund Paulsen