Daydream


Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.

Du må ikke kopiere mine tutorials, og utgi de som dine egne!

 

Filter som er brukt er: GraphicPluss/CrossShadow, Penta/Dot and cross

Materialer

Forgrundsfarge: #c7b1ab, bakgrundsfarge #714d45

1. New Rasterlayer 900x580
2. Fyll med forgrundsfarge
3. New rasterlayer og fyll med bakgrundsfarge

4. Gå i layer, new masklayer from image og finn masquilia8 med følgende innstillinger


5. Merge Group

6. Lag en gradient med følgende innstillinger:7. New rasterlayer, fyll med din gradient
8. New masklayer from image og finn masken Mask Edith . Bruk følgende innsillinger

9. Merge Group
10. Effect Edge effect - enchance more

11. New rasterlayer og bruk din freehand selection tool og selecter som på mitt bilde


12. Finn tuben 01_00_sentuary pond1-misteries, past into selection. Select non
13. Merge Visible

14. Bruk din selectiontool og selecter som her:

15. Promote selection to layer
16. Gå i Effect, texture effect blinds med følgende innstillinger:

17. New rasterlayer, fyll med din gorgrundsfarge
18. Gå i modify contract 2, delete. Select non
19. Merge down
20. Stå på det merged layered og bruk freehand selection tools og selecter som her


21. Promote selection to layer

22. Gå igjen i effect, texture, blinds. Denne gangen skal du også krysse av for Horizontal

23. Select non

24. Merge visible

25. Edith copy adp.deco-2012 past as new layer.

26. Image resize 75% og sett som min.

27. Blend mode til soft light

28. Drop Shadow med følgende innstillinger


29. Dublicate, image mirror

30. Edith copy adp.deco_2_2012, past as new layer og set som min

31. Edith copy mod:article44870888 pas as new layer og sett som min

32. Drop Shadow som tidligere

33. Layer dublicate og sett ned som min

34. Bruk en font du liker og skriv Daydream

35. Skriv ditt navn på

36. Image add border 3 bakgrundsfarge

37. Image add border 35 med forgrundsfarge og marker med magic wand.

38. Promote selection to layer

39. New raster layer og fyll med bakgrundsfarge

40. Finn igjen din maske Masquelia8 og bruk samme innstillinger som tidligere

41. Merge group

42. Merge down

43. Gå i Graphic Pluss – Cross Shadow med følgende innstillinger


44. Bruk igjen Effect – texture – Blend med samme innstillinger som sist

45. Gå i Penta – dot and cross med følgende innstillinger:

46. Bruk drop shadow som tidliger. Igjen drop shadow, men denne gangen med -2 i Vertical og horisontal

47. Select non

48. Image add border 3 med bakgrundsfarge

49. Copy adp.daydreamlady past as new layer og sett som min

50. Merge Visible

51. Image resize all layer med 80% og du er ferdig


Denne tutorialen er skrevet 20. november 2012

©Anne Damsund Paulsen