Dancing Queen


Tutorialen er skrevet av meg, en hver likhet med andres vil være en tilfeldighet!
Mine tutorials er skrevet i PSP10, men kan for de fleste lages i andre versjoner av Paint Shop Pro.


Filtere som er brukt i oppaven er: Graphic Pluss/Peacoc
Alien Skin Eye candy5, Perspectiv Shadow
GraphicPluss/Cross Shadow

Materiale

Texture Abstract 435by_Tom Wilock legges i din texturemappe

Masken legges i din maskemappe


Forgrundsfarge #d6dede, bakgrundsfarge #adbdbd


1. Åpne Image5 og bruk dette og jobbe med
2. Åpne New Raster Layer
3. Lag en gradient på din forgrundsfarge med følgende innstillinger: 90 -3


FloodFill med gradienten.

4. Arrange move down
5. Stå på rasterlayeret med gradienten.
6. Gå i Graphic Pluss/Peacock med følgende innstillinger:

7. Gå så i Adjust-Radial Blur med følgende innstilliner


8. Gå så i Matrialpaletten og trykk på texture og find Texture Absract435by_Tom Wilock og bruk innstillingene Angel 45 og Scale 100


9. Nytt Rasterlayer og Flood Fill med texture
10. Gå så opp på raster 1 igjen og trykk på Luminance


11. Gå i Adjust, brigtnes and contract, clarify 4


12. Nederst I høyre hjørne er det en signatur på tuben, bruk din selection tool og fjern navnet med
13. Åpne tuben SS_515.pspimage, edith copy, edith past as new layer
Image mirror, og flytt tuben ut til høyre .
Image recize 85%, men kun dette layeret


14. Layer load save mask from disk og Finn masken 00.20-20.
Bruk følgende innstillinger


15. Merge Group


16. Kopier tuben cygnes_animabelle,
past as new layer. Image resize 85% x 5. Image mirror. Luminance
Sett den som min


17. Gå i Alien Skin Eye Candy5, Impact Perspectiv Shadoow med følgende innstillinger


18. Kopier tuben adp.bluelilje2012. Past as new layer.

Image resize 85%. Sett den til Luminance og plasser den nederst til høyre.


19. Dublicate layeret med liljen, image mirror.
20. Sett på ditt navn og texten text.dancing.queen


21. Image add border 2 med din bakgrunnsfarge
22. Image add border 20 med hvit.
Marker med din magic wand tool .
23. Sett din bakgrundsfarge til #51606b og la forgrundsfargen stå .
Bruk samme innstillinger som tidligere på gradienten.
24. Fyll med din gradient


25. Gå i Graphic Pluss Cross shadow med følgende innstillinger


26. Gå i effext, texture og mosaic Antique med følgende innstillinger


27. Gå i Adjust, sharpnes, sharpen more
28. Gå I Selections invert


29. Gå I effect, 3D effect, cutout med følgende innstillinger


30. Gå igjen inn i cutout, men med -1Vertical og -1 i Horizontal
31. Select non


32. Image add border 2 med bakgrunnsfarge #adbdbd
33. Image resize all layers til 80%
34. Gå I Adjust. Sharpness, unsharp mask med Radius på 1, Strength 64 og clipping 4.

Du er nå ferdig.
35. Gjem arbeidet som en jpg.file


Denne tutorialen er skrevet 7. november 2012
©Anne Damsund Paulsen